Lươn biển dài hơn 2m, to như bắp đùi tàn nhẫn xé xác đồng loại