Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Linh dương “thúc thủ” trước bầy chó rừng hung hăng