Linh dương “thúc thủ” trước bầy chó rừng hung hăng