Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Linh dương đầu bò "đánh bay" báo đốm châu Phi