Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Linh dương đầu bò bỏ mạng tại dòng suối “tử thần“