Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Kinh hoàng sét đánh tóe lửa khắp đường phố