Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Kinh hoàng cảnh báo hoang tấn công người ở Ấn Độ