Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Kinh hoàng: Cá sấu đột ngột ngoạm chặt đầu người đàn ông trong lúc biểu diễn