Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Khoảnh khắc “Sát thủ đầm lầy” tung người xé đôi kangaroo