Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Khỉ đầu chó lì lợm chịu đòn “chiếm đoạt” trứng ngỗng