Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Khám phá lễ hội viết thư pháp lớn nhất Nhật Bản