Kangaroo “tan nát” trong hàm răng của “sát thủ đầm lầy“