Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hơn 2 triệu đồng thử cảm giác ăn ở dưới đáy sông sâu 5m tại Bỉ