Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Giao thông đình trệ vì trăn “khủng” qua đường