Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

“Choáng” với pha bay người tóm gọn linh dương của sư tử