Chó đen hung hăng tấn công bị kangaroo cho “uống no nước“