Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn, tài xế nhổ cỏ nhai như thỏ