Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Báo đói mò vào làng tấn công người