Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bắc Kinh giảm giàn bắn pháo hoa trong đêm giao thừa