Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

5000 người chạy hùng hục để chiếm ngôi người may mắn nhất Nhật Bản