Trèo tường vào nhà, tên trộm bị chó cắn... tụt cả quần