Rắn chết vì cắn phải ngực độn silicon của người mẫu