Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nữ du khách sững người khi bị con cá heo giật mất iPad