Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Người đàn ông không có tay vẫn được cấp bằng lái ô tô