Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ngư dân cất ngọc trai khổng lồ trị giá hàng trăm triệu đô... dưới gầm giường