Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Mất cả hai chân chàng trai vẫn đá bóng tài tình