Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Kỳ diệu khoảnh khắc em bé chào đời trong bọc nước ối còn nguyên