Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Huấn luyện Lợn nhảy cầu, tập bơi ở Trung Quốc