Gấu trúc “quấn người” không rời, hút hàng triệu lượt xem