“Đứng tim” xem cách làm đẹp tóc bằng xịt lửa ở Gaza