Chú chó đào hố chôn bạn bị chết vì tai nạn giao thông