Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chó vào sân rượt đuổi khiến cầu thủ chạy "bán sống bán chết"