Chàng trai mải “diễn” lướt ván và kết quả không ngờ