Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bơm dầu vào bắp tay ôm mộng trở thành "người khổng lồ"