Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bị rắn tấn công bất ngờ, nam thanh niên giãy giụa chạy trối chết