Bị nghi say rượu, tài xế minh oan bằng cách “làm xiếc” trước mặt cảnh sát