Bị chê đùi to, cô gái điên cuồng giảm chỉ còn 25kg