Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Phát minh & Công nghệ 12.11:

Ứng dụng phun sơn cực ảo diệu trên Iphone