Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tiếc đứt ruột khi thấy tai nghe AirPod bị cắt bởi dao nóng 1000 độ