Phát hoảng với đề-can dọa ma trên xe hơi tại Trung Quốc