Lộ thiết kế cực sang của Iphone 8, “cha đẻ” Flappy Bird chuẩn bị tung chiêu