LG trình làng TV mỏng như tờ giấy giá hơn 10.000 USD