Iphone 7 vẫn chạy ngon lành sau khi bị nhúng vào axit mạnh nhất thế giới