Iphone 7 Plus vẫn “sống” sau 13 giờ bị rơi trong hố băng