Iphone 7 đồng loạt hạ giá, Facebook chặn đường “sống ảo” của nhiều thanh niên Việt Nam