Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Instagram mở thêm chức năng “sống ảo”, Facebook làm giảm tuổi thọ pin điện thoại Android