Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hình ảnh thật chứng minh cá mập cắn đứt cáp quang