Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

“Hành hạ” Iphone 7 với 1500 chiếc dây chun