Trong 1 ngày, cấp gần 800 thẻ công đoàn cho công nhân lao động

Đồng chí Bùi Xuân Vinh (phải) - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình - tặng hoa chúc mừng CĐ Cty TNHH CREATIVE SOURCE Việt Nam.
Đồng chí Bùi Xuân Vinh (phải) - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình - tặng hoa chúc mừng CĐ Cty TNHH CREATIVE SOURCE Việt Nam.
Đồng chí Bùi Xuân Vinh (phải) - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình - tặng hoa chúc mừng CĐ Cty TNHH CREATIVE SOURCE Việt Nam.
Lên top