Trao 116 phần quà hỗ trợ người lao động tự do tại Khu công nghiệp Sonadezi

Ông Nguyễn Châu Trinh, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh BR-VT trao quà cho người lao động trong Khu công nghiệp ở huyện Châu Đức. Ảnh: LĐLĐ
Ông Nguyễn Châu Trinh, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh BR-VT trao quà cho người lao động trong Khu công nghiệp ở huyện Châu Đức. Ảnh: LĐLĐ
Ông Nguyễn Châu Trinh, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh BR-VT trao quà cho người lao động trong Khu công nghiệp ở huyện Châu Đức. Ảnh: LĐLĐ
Lên top